Zasady ewidencji na kasie – jak przeszkolić pracownika i przygotować oświadczenie?

Zasady ewidencji sprzedaży na kasie fiskalnej

Wymogi prawne określają różne wymogi, o których muszą pamiętać przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż przy zastosowaniu kasy rejestrującej. Jednym z takich obowiązków podatnika jest konieczność zapoznania pracowników z zasadami ewidencjonowania obrotu. Co więcej, wspomniane szkolenie należy potwierdzić oświadczeniem, którego wzór znajduje się w załączniku do Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie kas rejestrujących.

Jakie zasady stosowania kasy fiskalnej trzeba przedstawić pracownikowi?

Odpowiedź na to pytanie można znaleźć w Rozporządzeniu MF w sprawie kas rejestrujących. Zgodnie z jego treścią, chodzi o „podstawowe zasady prowadzenia ewidencji i wystawiania paragonu fiskalnego oraz skutki ich nieprzestrzegania”. Co jednak należy rozumieć przez sformułowanie „podstawowe zasady”? Tutaj już należy posiłkować się załącznikiem nr 1 do wspomnianego aktu prawnego. A przypomina on m.in. o tym, że jeżeli w firmie stosowana jest kasa rejestrująca, każdą sprzedaż na rzecz osoby fizycznej lub rolnika ryczałtowego należy zaewidencjonować na takim urządzeniu. Co więcej, potwierdzeniem tego zdarzenia musi być wystawienie i wydanie paragonu fiskalnego – najpóźniej w momencie przyjęcia należności za towar lub usługę.

Załącznik nr 1 do Rozporządzenia MF przypomina również, że wspomnianego przed chwilą dowodu sprzedaży nie można zastąpić dokumentem niefiskalnym (chodzi tutaj np. o zwykły rachunek lub potwierdzenie płatności kartą). Ponadto, jak można tam przeczytać, „na osobę, która dokona sprzedaży z pominięciem kasy rejestrującej albo nie wyda paragonu fiskalnego (faktury), może zostać nałożona kara grzywny za przestępstwo skarbowe albo wykroczenie skarbowe (zgodnie z art. 62 § 4 i § 5 ustawy z dnia 10 września 1999 r. – Kodeks karny skarbowy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1958, z późn. zm.))”.

Oświadczenie osoby, która prowadzi u podatnika ewidencję sprzedaży

Zapoznanie pracownika z podstawowymi zasadami prowadzenia ewidencji i wystawiania paragonów fiskalnych to nie wszystko, czego wymaga Rozporządzenie MF w sprawie kas rejestrujących. Konieczne jest także sporządzenie oświadczenia pomiędzy osobą zatrudnioną w firmie i podatnikiem (właścicielem działalności gospodarczej). Co ważne, zarówno przeszkolenie pracownika, jak i przygotowanie wspomnianego dokumentu, musi mieć miejsce jeszcze zanim dany członek personelu rozpocznie obsługę klientów przy zastosowaniu kasy fiskalnej.

Natomiast samo oświadczenie można zrealizować na podstawie wzoru zawartego w załączniku nr 1 do Rozporządzenia MF. Będzie ono (oświadczenie) zawierało m.in. dane podatnika i osoby prowadzącej u niego ewidencję sprzedaży oraz treść dotyczącą znajomości zasad stosowania kasy rejestrującej. I trzeba też pamiętać o tym, że omawiany dokument musi być sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach – po jednym dla przedsiębiorcy i pracownika.


   One Comment


  1. eriken
      10 listopada, 2021

    jak przeszkolić? skutecznie. nie wszystkie błędy wynikają z działań przedsiębiorcy. nie na wszystkie ma wpływ. ale to on zwykle za nie odpowiada.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Uzupełnij CAPTCHA: *