Posts Tagged ‘zasady ewidencji na kasie’

Zasady ewidencji na kasie obejmują szereg różnorodnych czynności oraz obowiązków, o których trzeba pamiętać. Dotyczy to zarówno podatnika prowadzącego działalność gospodarczą, jak i wszystkich pracowników, którzy korzystają z urządzenia fiskalnego. Bardzo ważną zasadą ewidencji sprzedaży jest np. wystawianie i wydawanie paragonów. Takiego dokumentu nie można zastąpić innego rodzaju wydrukiem. Ponadto, trzeba go zrealizować najpóźniej w momencie przyjęcia zapłaty za towar lub usługę (bez względu na formę płatności).

Zasady ewidencji na kasie – jak przeszkolić pracownika i przygotować oświadczenie?

Zasady ewidencji sprzedaży na kasie fiskalnej

Wymogi prawne określają różne wymogi, o których muszą pamiętać przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż przy zastosowaniu kasy rejestrującej. Jednym z takich obowiązków podatnika jest konieczność zapoznania pracowników z zasadami ewidencjonowania obrotu. Co więcej, wspomniane szkolenie należy potwierdzić oświadczeniem, którego wzór znajduje się w załączniku do Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie kas rejestrujących.