Posts Tagged ‘oświadczenie podatnika i pracownika’

Oświadczenie podatnika i pracownika, które dotyczy zasad prowadzenia ewidencji na kasie rejestrującej, należy sporządzić w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. Co więcej, trzeba to zrobić jeszcze zanim osoba zatrudniona w firmie rozpocznie obsługę klientów za pomocą urządzenia fiskalnego. Warto również pamiętać, że wzór oświadczenia podatnika i pracownika znajduje się w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie kas rejestrujących. Podobnie jak streszczenie samych zasad prowadzenia ewidencji, z którymi trzeba zapoznać osobę zatrudnioną w firmie.

Zasady ewidencji na kasie – jak przeszkolić pracownika i przygotować oświadczenie?

Zasady ewidencji sprzedaży na kasie fiskalnej

Wymogi prawne określają różne wymogi, o których muszą pamiętać przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż przy zastosowaniu kasy rejestrującej. Jednym z takich obowiązków podatnika jest konieczność zapoznania pracowników z zasadami ewidencjonowania obrotu. Co więcej, wspomniane szkolenie należy potwierdzić oświadczeniem, którego wzór znajduje się w załączniku do Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie kas rejestrujących.