Wymiana kas fiskalnych w warsztatach, punktach wulkanizacji i na stacjach paliw

Kiedy wymiana kas fiskalnych w warsztatach?

Nieuchronnie zbliża się pierwszy termin obowiązkowej instalacji kas fiskalnych online. Data graniczna, po przekroczeniu której wybrane grupy przedsiębiorców będą mogły korzystać wyłącznie z urządzeń współpracujących z Centralnym Repozytorium Kas. Nie jest żadną tajemnicą, że chodzi tutaj o 1 stycznia 2020 roku oraz właścicieli warsztatów samochodowych, punktów wulkanizacji i stacji paliw. Warto jednak szczegółowo przyjrzeć się konsekwencjom zmian w przepisach.

Pierwsze grupy podatników, które zobligowano do kas online

Od 1 stycznia 2020 roku właściciele warsztatów samochodowych, punktów wulkanizacji i stacji paliw, którzy obsługują klientów indywidualnych i tym samym są zobligowani do stosowania urządzeń fiskalnych, będą mogli korzystać wyłącznie z kas oraz drukarek rejestrujących online. Taki obowiązek jest efektem znowelizowania ustawy o podatku od towarów i usług. Przepisy w tej sprawie weszły w życie na początku maja 2019 roku. Niemniej, pierwsze grupy podatników, które muszą zacząć stosować urządzenia łączące się z Centralnym Repozytorium Kas, mogły skorzystać z okresu dostosowawczego. Niedługo nie będzie już jednak żadnego sposobu na uniknięcie urządzenia online.

Ulga za wcześniejsze wdrożenie kolejnego urządzenia

Reprezentanci pierwszych grupy przedsiębiorców, których ustawodawca zobligował do wdrożenia urządzeń fiskalnych online w odgórnie ustalonym terminie, powinni pamiętać o dotyczącym ich obowiązku nie tylko ze względu na ewentualne konsekwencje prawne. Z punktu widzenia właścicieli warsztatów samochodowych, punktów wulkanizacji i stacji paliw istotne jest również to, że przepisy dopuszczają skorzystanie z ulgi za wcześniejszą wymianę kasy bądź drukarki rejestrującej. W takich okolicznościach kluczowe jest właśnie dopilnowanie ostatecznego terminu. Prowadzenie ewidencji przy użyciu urządzenia online należy rozpocząć najpóźniej 1 stycznia 2020 roku. Wówczas możliwe będzie odzyskanie nawet do 90% kwoty wydanej na nową kasę lub drukarkę, ale nie więcej niż 700 zł.

Instalacja kasy współpracującej z CRK

Co jest ważne przy instalacji urządzenia fiskalnego, które będzie współpracowało z Centralnym Repozytorium Kas? Należy wówczas pamiętać o tym, że już fiskalizacja kasy bądź drukarki wymaga połączenia z internetem. I to przedsiębiorca musi zapewnić dostęp do łącza przewodowego (np. sieci LAN) lub bezprzewodowego (komunikacji przez Wi-Fi lub GSM). Bez tego nie uda się uruchomić kasy online w trybie fiskalnym. Takie urządzenie już podczas fiskalizacji trzeba zgłosić do CRK. Co więcej, w trakcie wykonywania omawianej procedury Centralnego Repozytorium Kas przesyła numer ewidencyjny, który zostaje przypisany do konkretnego modelu. Dane te należy umieścić na obudowie zafiskalizowanego urządzenia oraz w jego książce serwisowej.

Co zrobić z dotychczasową technologią sprzedaży?

Prawidłowe zakończenie pracy „starego” urządzenia fiskalnego (z kopią papierową bądź elektroniczną) to kolejna kwestia, o której należy pamiętać. Szczegółowe przepisy, dotyczące wspomnianej procedury, można znaleźć w Rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie kas rejestrujących. Prawo obliguje podatnika zarówno do odczytania pamięci fiskalnej „starego” urządzenia i sporządzenia protokołu z tej czynności (przy pomocy technika posiadającego ważne uprawnienia serwisowe), jak i do „wykreślenia” stosowanego dotychczas modelu z ewidencji Urzędu Skarbowego (należy wówczas złożyć wniosek do właściwego US).


   One Comment


  1. AutoNi
      7 grudnia, 2019

    pamietam dobrze bo zatem zbliza sie takze moj czas na wdrozenie kasy online 😉

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Uzupełnij CAPTCHA: *