Posts Tagged ‘ulga za pierwszą kasę fiskalną’

Ulga za pierwszą kasę fiskalną to refundacja, która pochodzi z budżetu państwa. Mogą z niej skorzystać przedsiębiorcy zobligowani do wdrożenia takiej technologii sprzedaży (obsługujący klientów indywidualnych). Jednakże, trzeba pamiętać o tym, że otrzymanie ulgi za pierwszą kasę fiskalną jest uzależnione od tego, czy podatnik prawidłowo zainstaluje takie urządzenie w swojej firmie. A chodzi tutaj zarówno o wszystkie wymagane czynności, m.in. fiskalizację, jak i terminową komunikację z Urzędem Skarbowym.

Kto i kiedy skorzysta z ulgi za kasę fiskalną online?

Ulga za instalację kasy fiskalnej online

Ulga za zakup pierwszej kasy fiskalnej jest opisana zarówno w odrębnym Rozporządzeniu w tej sprawie, jak i w ustawie o podatku od towarów i usług. Niedługo jednak na rynku pojawią się urządzenia rejestrujące online, czyli modele nowego typu. Ustawodawca planuje zaś zachęcanie podatników do wybierania akurat takich technologii sprzedaży, m.in. refundacją części kosztów. Co więcej, […]