Na czym polega rejestrowanie urządzenia fiskalnego?

Jeśli mowa o wyborze odpowiedniego urządzenia rejestrującego dla danej firmy, to w zasadzie nie należy oceniać, który aspekt takiej technologii jest istotniejszy – np. parametry użytkowe, funkcjonalność czy też rozwiązania konstrukcyjne. Po prostu dla każdego przedsiębiorcy inny z nich może okazać się ważniejszy w zestawieniu z prowadzoną działalnością. Ale są sprawy, które pozostają kluczowe wobec wszystkich takich przypadków. Jak choćby rejestracja urządzenia fiskalnego, umożliwiająca stosowanie go zgodnie z obowiązującym prawem.

Początki procedury instalacyjnej

Fakty są takie, że sam zakup kasy czy drukarki fiskalnej jeszcze nie załatwia sprawy. Aby spełnić wymogi zawarte w przepisach i móc korzystać z urządzenia zgodnie z prawem, musi ono wpierw poprawnie przejść całą procedurę instalacyjną i rejestracyjną. A od czego się ona zaczyna? Od kontaktu podatnika z właściwym Urzędem Skarbowym, gdzie musi on złożyć pisemne tzw. zgłoszenie przedinstalacyjne. W nim znajdą się wszelkie najważniejsze informacje, np. dane podatnika, liczba urządzeń, jaką chce on wdrożyć oraz adresy miejsc, w których do tego dojdzie. I oczywiście sam termin instalacji. Taki dokument nie może wpłynąć później niż 1 dzień przed datą rozpoczęcia ewidencji obrotu. Jednak to, w jaki sposób dostarczymy pismo – osobiści lub listownie – zależy już od przedsiębiorcy.

Fiskalizacja – punkt zwrotny w procedurze

Zdecydowanie najważniejszym etapem w całym procesie instalacyjnym i rejestracyjnym jest fiskalizacja. Na czym ona polega? W dużym uproszczeniu można powiedzieć, że na zsynchronizowaniu modułu fiskalnego i pamięci fiskalnej w urządzeniu rejestrującym, a także na trwałym przypisaniu mu NIP-u podatnika. Przełączenie sposobu funkcjonowania kasy czy drukarki z trybu szkoleniowego (pozwalającego na swobodną naukę obsługi tej technologii bez żadnych konsekwencji) na tryb fiskalny jest jednorazowe i nieodwracalne. Działania tego dokonuje tylko i wyłącznie uprawniony serwisant, z którym podatnik musi wcześniej umówić się na instalację urządzenia rejestrującego. Po wykonaniu tej czynności przedsiębiorca może już rozpocząć pracę z zastosowaniem zakupionego modelu, a także wystawianie paragonów fiskalnych za transakcję. Od tego momentu bowiem wszystkie operacje, przeprowadzone na tym urządzeniu, są w nim zapisywane.

Kolejne zgłoszenie i numer ewidencyjny

Co prawda, podatnik może rozpocząć pracę z kasą lub drukarką fiskalną, ale to jeszcze nie koniec całej procedury. Musi jeszcze złożyć w Urzędzie Skarbowym pisemne tzw. zgłoszenie poinstalacyjne (na podobnych zasadach doręczenia, co poprzednie). Dokument informujący o przeprowadzeniu fiskalizacji nie może wpłynąć później niż 7 dni od wykonania tej czynności przez serwisanta. W zamian podatnik otrzyma numer ewidencyjny, który powinien umieścić trwale na obudowie urządzenia rejestrującego (tak, aby był widoczny). I w zasadzie te działania można uznać za kończące cały proces. Warto na koniec podkreślić, że poprawne przejście procedury instalacyjnej ma jeszcze jeden ważny aspekt dla podatnika. Dzięki temu będzie mógł on skorzystać z ustawowej ulgi. Jeśli bowiem przedsiębiorca spełni wszelkie formalności i dokonuje zakupu pierwszego urządzenia rejestrującego, może liczyć na zwrot części wydanej kwoty z budżetu państwa.


   One Comment


  1. n0lan
      10 sierpnia, 2018

    wbrew pozorom nie wygląda to strasznie 😉 a będzie raczej jeszcze wygodniej, gdy zacznie obowiązywać rejestracja kas online (tak mi się przynajmniej zdaje – ??)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Uzupełnij CAPTCHA: *