Czy brak przeglądu kasy fiskalnej będzie karany grzywną?

W ostatnim wpisie wspomnieliśmy o kilku najważniejszych zmianach w przepisach, do których ma dojść w najbliższym czasie. Nowe regulacje prawne w sprawie przeglądów technicznych wymagają jednak oddzielnego omówienia. Tym bardziej, że znowelizowana ustawa o podatku od towarów i usługa ma wprowadzić karę za brak takiego „skontrolowania” kasy w odpowiednim terminie. Jak będzie to wyglądało w praktyce?

500 zł za niedopełnienie obowiązków

Zgodnie z projektem nowelizacji ustawy VAT, polscy przedsiębiorcy, którzy korzystają z kas fiskalnych, w przyszłości będą musieli liczyć się z karą finansową za niedopilnowanie terminu obowiązkowego przeglądu technicznego urządzenia. Grzywna w wysokości 500 zł będzie nakładana przez naczelnika Urzędu Skarbowego (właściwego dla danej działalności gospodarczej). Następnie podatnik będzie miał 14 dni roboczych na wpłacenie wspomnianej kwoty na rachunek bankowy US.

W jaki sposób organy państwowe ustalą, że konkretna kasa nie przeszła przeglądu technicznego? W przyszłości będą na to 2 sposoby. Po pierwsze, podobnie jak dotychczas, informacje o przeglądach technicznych pojawią się w książce serwisowej danego urządzenia rejestrującego. Nawet szybkie sprawdzenie tej dokumentacji pozwoli więc stwierdzić, czy kasa została zgłoszona do przeglądu. Po drugie, urządzenia nowego typu, czyli modele online, będą współpracowały z systemem teleinformatycznym MF. A do rejestru zdarzeń w Centralnym Repozytorium Kas trafią też informacje na temat przeglądów technicznych.

Co daje przejrzenie urządzenia rejestrującego?

Nie bez powodu polskiemu ustawodawcy zależy na tym, aby podatnicy skrupulatnie przestrzegali przepisów w sprawie przeglądów technicznych. Tak naprawdę tylko taka kontrola urządzenia fiskalnego daje gwarancję, że działa ono poprawnie i pozwala na prawidłowe rejestrowanie obrotu. A ma to ogromne znaczenie m.in. dla naliczania podatków należnych do zapłaty. Warto też pamiętać, że zgodnie z prawem, przegląd techniczny kasy musi się odbywać nie rzadziej niż co 2 lata. Usługę tego typu można oczywiście zlecać częściej, np. raz w roku. Gwarancja prawidłowego funkcjonowania urządzenia fiskalnego jest też przecież korzystna dla podatnika.

Techniczna część przeglądu technicznego nie jest oczywiście wykonywana przez przedsiębiorcę. Za przeprowadzenie tej procedury odpowiada serwisant z ważnymi uprawnieniami. Najczęściej będzie to przedstawiciel dystrybutora technologii sprzedaży, u którego podatnik kupił swoją kasę rejestrującą.


   One Comment


  1. Waldemar
      29 stycznia, 2018

    No własnie, ja czasem wręcz robię częściej przeglądy kasy, niż wymagają tego przepisy. Wolę mieć pewność, że sprzedaż nie padnie mi w najmniej oczekiwanym momencie, to zdecydowanie większy koszt.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Uzupełnij CAPTCHA: *